מליאת אפריל 2017

מליאת המועצה שהתכנסה ביום ראשון, 2.4.2017, כמליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עסקה בהיטלי השבחה בקיבוצים ובמושבים. סיגל מורן, ראשת המועצה, פתחה את המליאה בדברי הקדמה. "אני ערה לעצומה ולדיונים בנושא. אנחנו עוסקים בסוגיה משפטית, אבל יחד עם זאת האפור בתחום המשפט הוא גדול וכך גם מספר הפרשנויות. זה נושא מורכב בעיקר מכיוון שאין בו החלטות ברורות. אנחנו מועצה בצמיחה, תושבים חדשים מייצרים עוד צרכים ונדרשות השקעות רבות לקליטה. היטלי השבחה הן המקור העיקרי להשקעות אלו וצריך לשים זאת על כפות המאזניים למול הרצון ללכת לקראת הנקלטים. הפרשנויות המשפטיות יוצרות עיוותים ולכן אני לא בטוחה בדעתי. אם הדין היה שווה לכולם בעיניי לא הייתה כאן שאלה כלל". סיגל הוסיפה כי חוות דעתו של היועץ המשפטי היא חוות דעת מחייבת. "לראש הראשות ולחברי המליאה אין סמכות בכל הקשור לוויתור על הכנסות ולכן החלטת המליאה חייבת להיות מגובה בחוות דעת משפטית".

דני גלס, היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה סקר את את היסטוריית פסיקות בתי הדין שעסקו בהיטלי ההשבחה בקיבוצים בפני חברי המליאה. גלס הסביר כי החל משנת 2014 קבע בית המשפט כי יש לגבות היטל השבחה בקיבוצים ומושבים אך לאורך השנים קבעו פסקי דין שונים כי הוועדה רשאית לתת פטור על רקע סוציאלי לצורך הרחבת דירת מגורים או בניית דירת מגורים עד 140 מטרים כל עוד בעל המגרש, או בר הרשות במגרש היה בעל זכויות במגרש לפני המועד הקובע, זמן אישור תכנית הבנייה ביישוב. "על פי הפרשנות המשפטית שלי, צריך לראות בחברי הקיבוץ והמושב הוותיקים, כברי רשות במעמד שמאפשר להם לקבל פטור סוציאלי מהיטלי השבחה על הדירות שלהם במספר תנאים : עומדים בכל תנאי הפטור, חברי קיבוץ לפני אישור התכנית ולפני החלטת רמ"י בנושא שיוך הדירות בקיבוצים, מדובר בדירת מגורים קיימת, הקיבוץ מאשר פורמלית כי זו דירתו ב-4 השנים הקרובות וההרחבה היא על חשבון חבר הקיבוץ. עוד יידרש כתב התחייבות של הקיבוץ והחבר כי היטל ההשבחה יועבר לוועדה במידה ויחול שינוי משפטי בסוגיה". גלס הוסיף כי שיוך הדירות לא ייחשב כמימוש זכויות ולכן לא יידרשו חברים לשלם היטלי השבחה בגין שיוך הדירות אלא במקרה של הרחבת הדירה מעבר ל-140מ' או מכירה. "ישנן חוות דעת רבות בנושא. חלקן גורסות שהפטור גורף לכולם ואחרות בצד השני לחלוטין גורסות שאף אחד לא זכאי לפטור. חוות הדעת של דני ייחודית כיוון שהאבחנה שהוא יוצר היא בין חברים וותיקים בקיבוצים לחברים חדשים הוסיפה סיגל. "הדיון הוא על הפטור מתשלום היטלי השבחה לדירות עד 140 מ"ר. מעבר לכך כולם צריכים לשלם. ישנה כמובן גם שאלת הרטרואקטיביות אבל  אחרי שנקבע את העקרונות נבחן אותם בכל יישוב ויישוב".

במהלך הדיון עלתה הסוגיה של ההבדלים בקיבוץ מתחדש בין חברי קיבוץ לתושבי שכונות ההרחבה ומעמדם של תושבי גבעות בר. שכונות ההרחבה וגבעות בר יושבים על קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל ולכן פטורים מהיטל השבחה, דבר היוצר אי שיוויון בין קהילות שונה במועצה ובתוך הקיבוצים עצמם. "תפיסתי האישית, שאינה מגובשת עדיין, היא שאם ההמלצה המשפטית לא הייתה יוצרת רק קבוצה מסויימת שעליה יוטל ההיטל הייתי נאבקת בכל הכוח לאשר את ההחלטה לגבות היטלי השבחה. יש הגיון רב שחברים חדשים ישלמו על מה שחברים ותיקים יצרו. אני חושבת שזה ראוי. זה חלק מהנשיאה בנטל. עיריות באר שבע או תל אביב לא היו יכולות לעשות מה שהן עושות ללא היטלי השבחה. אבל, לא סביר בעיניי השוני שנוצר בין הקליטה לקיבוצים לבין שכונות ההרחבה וגבעות בר. אם המליאה תחליט על מתן פטור מלא לכולם, ננסה לחפש חוות דעת  נוספת שתגבה את ההחלטות שלנו".

סיגל הוסיפה כי בכל מקרה כל קיבוץ יצטרך להתחייבות בפני המועצה לשלם את דמי ההשבחה במידה ותתקבל בעתיד פסיקה שתחייב לגבות היטלי השבחה. "נמשיך להעמיק בנתונים ונחזור לדון בעניין בהנהלת המועצה" סיכמה סיגל "בסופו של דבר, בחודשים הקרובים נביא זאת להחלטת המליאה".

הפרוטוקול המלא של דיון הוועדה המקומית לתכנון ומליאה יעלה בימים הקרובים לאתר.