מליאת אפריל 2016

מליאת המועצה שהתכנסה ביום ראשון, 3/4/2016, עסקה בשלושה נושאים מרכזיים: סקירה של פעילויות הנוער במועצה, אישור לגיוס הלוואה בסך 10 מיליוני שקלים לצורך בניית הקמפוס החדש של בית הספר מבואות הנגב והחלטה לאשר, בשלב זה, מחצית מכספי תקציבי הפיתוח ליישובים. בהמשך השנה, במידה והמצב הכספי בקרנות הפיתוח יאפשרו זאת, תעלה לדיון המחצית השנייה.
מועמדותם של זבולון כלפא, שומריה, כנציג ציבור בוועדת הערר של הוועדה המחוזית ושל שגיא לנגר, מגבעות בר, כדירקטור בחברת חשמל ירוק, אושרה על ידי המליאה.
הדרה גורפינקל, מנכ"לית המועצה, נתנה סקירה קצרה על התהליך האסטרטגי החדש שיתחיל בקרוב.

עפרה שיר לביא, מנהלת יחידת הנוער סקרה את פעילויות הנוער. במועצה פועלים במקביל המרכז החברתי במבואות, החינוך הבלתי פורמלי ביישובים ותנועות נוער שונות עבור 931 בני הנוער בחיים במועצה. שיר לביא הדגישה כי מחלקת הנוער דואגת כי המרכיבים השונים יפעלו תוך השלמה הדדית ולא בחפיפה.

המרכז החברתי – במסגרת המרכז החברתי פועלים 186 בני נוער במעגל השתתפות אחד, ולא בשני מעגלי השתתפות כפי שהיה נהוג בעבר. סיגל מורן, ראשית המועצה, הדגישה כי המועצה מיישמת הלכה למעשה את החלטת המליאה בעבר לפיה המרכז החברתי הפך להיות מוקד נוסף במסגרת פעילויות הנוער במועצה, כמו תנועת נוער נוספת ולא מוקד הפעילות המרכזי, כפי שהיה בעבר.

תנועות הנוער –תנועות הנוער זוכות לעדנה מחודשת לאחרונה, ובראשם תנועת הצופים עם 360 חניכים הפועלים בגבעות בר, אשל יחדיו, חצרים והשבט הטרי במשמר הנגב. בשומר הצעיר פועלים 285 בני נוער בדברי, להב, שובל ובית קמה. בנבטים קיים קן של הנוער העובד והלומד, בכרמים פועלת תנועת צמרת, תנועת נוער המשלבת נוער חילוני ודתי.
שנת שירות ושירות משמעותי לצה"ל – השנה יוצאים 44 בני נוער לשנת שירות, כמעט כפליים מבשנים קודמות ולראשונה יוצאים בני נוער גם ממושבי יחדיו. בשלוש השנים האחרונות מבקרים נציגי המועצה את בני הנוער בקומונות השונות שלהם ומסייעים להם בפתרון בעיות, במידת הצורך.

קמפוס מבואות הנגב –
ולדימיר פיצ'קר, מהנדס המועצה, נתן סקירה על מצב הפרוייקט. עד תחילת ספטמבר 2016, תסתיים בנייתה של החטיבה העליונה (18 כיתות) בניין המנהלה, האמפיתיאטרון ומסוף ההסעות בהשקעה כוללת של כ-23 מיליוני שקלים מתוך 105 מיליוני שקלים, העלות הכוללת של הפרוייקט.
פיצ'קר הסביר כי התקדמות הבנייה מקדימה את קצב האישורים והמימון של משרד החינוך ולכן צריך לבצע התאמות, בין השאר, קבלת אישור ממשרד החינוך להשתמש בשלב זה בכסף שאושר לבניית בית הספר עדנים כדי לבנות חדרי מעבדות חדשים. דבר זה יאפשר לפנות את מבני המעבדות הקיימים לטובת בניית ביה"ס עדנים המחודש.
על פי התכניות תיפתח החטיבה הצעירה בספטמבר 2017 ובית הספר עדנים שנה לאחר מכן. מרכיבים נוספים בתכנית הקמפוס, כמו האודיטוריום והבית הירוק ייבנו בהתאם ליכולת לגייס כספים ממקורות חיצוניים.
מליאת המועצה אישרה גיוס הלוואה של 10 מיליון שקלים לטובת הפרוייקט.