האגף והקרן לחיילים משוחררים – מכינות

 • גובה המלגה: מימון מכינה קדם אקדמית ודמי קיום. אפשרות לעד 50% משכר לימוד לתואר ראשון
 • למי מיועדת: חיילים משוחררים או מסיימי שירות לאומי
 • דרישות: משוחררים עד 5 שנים מסיום השירות, בודדים ומשרתי מילואים עד 10 שנים, מצב סוציואקונומי ועוד
 • התנדבות: אין
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

האגף והקרן לחיילים משוחררים מלגת עידוד השכלה – פריפריה

 • גובה המלגה: שנת לימודים ראשונה ללומדים מהפריפריה או בפריפריה
 • למי מיועדת: חיילים משוחררים או מסיימי שירות לאומי
 • דרישות: משוחררים עד 5 שנים מסיום השירות, בודדים ומשרתי מילואים עד 10 שנים, מצב
 • סוציואקונומי ועוד
 • התנדבות: אין
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

האגף והקרן לחיילים משוחררים – ממדים ללימודים

 • גובה המלגה: 2/3 משכר לימוד אוניברסיטאי לשנה
 • למי מיועדת: סיום שירות מלא כלוחם/ *אוכלוסיות מיוחדות
 • דרישות: ניתן לממש 3 שנים מסיום שירות סדיר ועד סוף שנה קלנדרית
 • התנדבות: 180 שעות התנדבות בקהילה, או לחילופין יממשו 15 ימים מילואים פעילים במצטבר,
 • במהלך שנות הלימודים
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

מלגת קרן נסאן

 • גובה המלגה: 10,000 ₪
 • למי מיועדת: חיילים משוחררים, בעלי מצב סוציו-אקונומי נמוך.
 • דרישות: חיילים משוחררים (עדיפות ללוחמים)
 • התנדבות: ללא התנדבות
 • מידע נוסף: היחידה להכוונת חיילים משוחררים – 03-7776770

קרן הישג:

 • גובה המלגה: מימון שכ"ל מלא ודמי קיום
 • למי מיועדת: חיילים בודדים שסיומו שירות מלא וסטודנטים לתואר ראשון במוסד המוכר ע"י המל"ג
 • דרישות: תחילת לימודים עד שנתיים מהשחרור
 • התנדבות: 130 שעות פעילות חברתית
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

קרן דלק:

 • גובה המלגה: עד 30,000 ₪ לתואר ראשון | עד 40,000 ₪ ללימודי הנדסה
 • למי מיועדת: סטודנטים לתואר ראשון המוכר על ידי המל"ג או לימודי הנדסה
 • דרישות: חיילים משוחררים
 • התנדבות: 130 שעות קהילה במסגרת עמותת "ידידים למען הנוער והחברה"
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

קרן גרוס

 • גובה המלגה: 5,500
 • למי מיועדת: חיילים משוחררים, חיילים בודדים, יוצאי אתיופיה, תושבי פריפריה גיאוגרפית, חרדים ובני מיעוטים
 • דרישות: משוחררים עד 5 שנים מסיום השירות, ניצול חלק מפיקדון הצבאי ועוד
 • התנדבות: משתנה בהתאם לאופי הפעילות (כ-65 שעות פעילות)
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

קרן איסלר

 • גובה המלגה: כ-4,000 ₪
 • למי מיועדת: חיילים משוחררים הלומדים במכללות אזוריות
 • התנדבות: סיוע, קידום ועידוד חינוך, תרבות ואומנות בקרב חייליםחיילים משוחררים ומשפחות חיילים שנספו בעת שירותם הצבאי.
 • מידע נוסף: היחידה להכוונת חיילים משוחררים – 03-7776770

קרן השיג

 • גובה המלגה: מימון שכ"ל מלא ודמי קיום
 • למי מיועדת: חיילים בודדים שהשתחררו מצה"ל בשנתיים האחרונות
 • דרישות: סיום שירות מלא, תואר ראשון במוסד מוכר ע"י המל"ג, תחילת לימודים עד שנתיים מהשחרור, עדיפות לשנה א' ועוד
 • התנדבות: 130 שעות פעילות חברתית במהלך השנה

מלגת אייסף

 • גובה המלגה: 20,000 ₪
 • למי מיועדת: מסיימי שירות צבאילאומי
 • דרישות: יתרת לימודים של 3 שנים, עדיפות לתושבי הפריפריה ומצב סוציואקונומי, מוסד אקדמי מוכר ע"י קרן אייסף ועוד
 • התנדבות: 130 שעות פעילות חברתית ומפגשי ליווי והכשרה בימי שישי
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

אימפקט – Impact

 • גובה המלגה: 4,000 $ לשנה
 • למי מיועדת: חיילים משוחררים לוחמים ותומכי לחימה עד 5 שנים משנת השחרור
 • דרישות: סיום שירות מלא, מצב סוציואקונומי, התחלת שנה א'/ב', תואר ראשון במוסד מוכר ע"י המל"ג
 • התנדבות: 130 שעות פעילות חברתית
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

מלגת ים של השכלה

 • גובה המלגה: משתנה
 • למי מיועדת: חיילים משוחררים (עד שנתיים) מהמערך הלוחם בחיל הים
 • דרישות: לימודים אקדמיים/תעודה המוכרים ע"י המל"ג/תמ"ת, מצב סוציואקונומי,
 • הצטיינות בשירות ועוד
 • התנדבות: 60 שעות פעילות חברתית
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

האפוטרופוס הכללי

 • גובה המלגה: 2,500
 • למי מיועדת: מסיימי שירות צבאי/לאומי
 • דרישות: *משתנה בהתאם לתרומה
 • למידע נוסף לחצו כאן (אתר חיצוני)

* מלגה זו נפתחת לסירוגין לאורך השנים ותלויה בתרומות

מלגת אלי כהן ז"ל

 • גובה המלגה: 2,500
 • למי מיועדת: סטודנטים בעלי מצב סוציואקונומי נמוך, משוחררים עד 5 שנים, עולים חדשים, חיילים בודדים, בני מיעוטים
 • דרישות: לימודים אקדמיים לתואר ראשון או לתואר שני, למכינה קדם אקדמית וכן ללימודי הנדסאי
 • התנדבות: ללא התנדבות