מכרזים

 

מכרז פומבי מספר 2017/ה/34 – הודעת דחייה ותיקון תנאי מכרז

 

מספר המכרז שם המכרז שינויים עיקריים
2017/ה/34 פיתוח שצ"פ במושב נבטים – שלב א'  

סיווג קבלני נדרש ג'1 200.

סיור קבלנים נדחה ל-23/10/2017 בשעה 11:00 בכניסה להרחבה נבטים.

השתתפות בסיור אינה חובה.

רכישה אפשרית החל מיום 23/10/2017.

שאלות עד ל-29/10/2017.

הגשת ההצעות נדחתה ל-5/11/2017 בשעה 12:00.

ערבות בנקאית בתוקף עד ל-5/2/2017.

ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי.

 

 

מכרזים 2017/ה/24 ו-2017/ה/25 – תיקון בתנאי הסף ודחיית מועד הגשה

מספר המכרז שם המכרז שינויים עיקריים
2017/ה/24 אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הועדה המקומית שינוי בגובה ערבות המכרז לסכום של 30,000 ₪.
2017/ה/25 אספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפי

תשובות לשאלות הבהרה

הבהרה 2 – עדכון בהמשך להבהרה 1 מ-31/8/17

הבהרות ותשובות לשאלות ספקים

מועד ההגשה נדחה ל-05/09/17 עד השעה 13:00.

שינוי בגובה ערבות המכרז לסכום של 30,000 ₪.

 

פרטים נוספים במחלקת התקשרויות במועצה, אצל הגב' גילי בן שימול, טל' 08-9915803

 

 

מכרז תאור המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשה
2017/ד/12 מתן הלוואה 8.11.2017 23.11.2017
2017/מ/29 מכרז זוטא לביצוע עבודות סימון כבישים וחידוש תמרור 24.10.2017 5.11.2017
2017/ה/34 פיתוח שצ"פ במושב נבטים – שלב א' 2.10.2017 29.10.2017
2017/ה/31 עבודות פיתוח וגינון ל-80 יח"ד שובל – שלב ג'

הקליקו כאן להורדת מסמכי המכרז

29.8.2017 17.09.2017
2017/ר/28 מכרז זוטא לאספקת שירותי הדפסות והעתקות למועצה 08/08/2017 20/08/2017
2017/מ/30 מכרז זוטא להפקת מגזין וידיאו קהילתי 07/08/2017 20/08/2017
2017/ה/27   מרכיבי בטחון בשומריה

הקליקו כאן להורדת מסמכי המכרז

20/07/2017 06/08/2017
2017/ה/25   אספקה ותחזוקה של מערכת מידע גיאוגרפי למועצה האזורית בני שמעון

הקליקו כאן להורדת מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

הבהרה 2 – עדכון בהמשך להבהרה 1 מ-31/8/17

הבהרות ותשובות לשאלות ספקים

19/07/2017 24/08/20174
2017/ה/24   אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

  הקליקו כאן להורדת מסמכי המכרז

19/07/2017 24/08/2017
2017/ח/23

  ארגון והפעלת טיולים שנתיים בבתי הספר של המועצה
מפרט העבודות – ביה"ס "ניצני הנגב"

  מועד ההגשה נדחה. שימו לב לשינויים מהותיים במסמכי המכרז

16/07/2017 מועד ההגשה נדחה ל-

06/08/2017

2017/מ/26   מכירת כלי רכב 05/07/2017 16/07/2017
2017/ח/19   רכישה ואספקת ספרי לימוד לבתי ספר במועצה 18/06/2017 02/07/2017
2017/ה/20   עבודות עפר ל-22 יח"ד במושב ברוש 13/06/2017 02/07/2016
2017/ה/18   עבודות גמר לגן ילדים בגבעות בר 16/05/2017 04/06/2017
2017/מ/15   ריצוף רחובות משולבים ומדרכות בגבעות בר 04/05/2017 21/05/2017
2017/מ/14   אספקת שירותי איסוף ופינוי פסולת ברחבי המועצה 04/04/2017 07/05/2017
2017/ה/11   בניית חטיבת ביניים – בית ספר מבואות הנגב 29/03/2017 23/04/2017
2017/ה/10   שיקום תשתיות – קיבוץ שובל 29/03/2017 23/04/2017
2017/ה/08   הסבת חדרי ספח בחדר האוכל למועדון ותיקים – קיבוץ שובל 29/03/2017 23/04/2017
2017/ה/06   קירוי אמפיתיאטרון – תכנון ביצוע – קמפוס מבואות הנגב 29/03/2017 23/04/2017
2017/ג/7   מתן שירותי גבייה כוללים 28/03/2017 07/05/2017
2017/ד/2   אחזקה ותפעול אתר סילוק פסולת דודאים / הסכם דודאים 27/03/2017 25/04/2017

ועדת מכרזים:
מזכירת הועדה: אליזבט בנני ליצירת קשר עם אליזבת בנני לחצו כאן
יו"ר הועדה: גיא חדידה
מ"מ יו"ר הועדה: רז קדמון
חברי הועדה עופר רימון
איציק אבוטבול

רישום לספר הספקים של המועצה

 

נוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות – הקליקו כאן לקריאה והורדה

מידע שימושי לוועדים המקומיים:

באתר משרד הפנים מתפרסמים מדי חודש/מספר חודשים סכומי הסף למכרז זוטא ופומבי.
 
*שימו לב: לאחר לחיצה על הקישור יש לגלול את הדף מעט מטה.
המידע נמצא בסעיף הרביעי בצבע כחול מתחת לטבלה.