מכרזים

 

מכרז תאור המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשה
2017/ה/18   עבודות גמר לגן ילדים בגבעות בר 16/05/2017 04/06/2017
2017/מ/15   ריצוף רחובות משולבים ומדרכות בגבעות בר 04/05/2017 21/05/2017
2017/מ/14   אספקת שירותי איסוף ופינוי פסולת ברחבי המועצה 04/04/2017 07/05/2017
2017/ה/11   בניית חטיבת ביניים – בית ספר מבואות הנגב 29/03/2017 23/04/2017
2017/ה/10   שיקום תשתיות – קיבוץ שובל 29/03/2017 23/04/2017
2017/ה/08   הסבת חדרי ספח בחדר האוכל למועדון ותיקים – קיבוץ שובל 29/03/2017 23/04/2017
2017/ה/06   קירוי אמפיתיאטרון – תכנון ביצוע – קמפוס מבואות הנגב 29/03/2017 23/04/2017
2017/ג/7   מתן שירותי גבייה כוללים 28/03/2017 07/05/2017
2017/ד/2   אחזקה ותפעול אתר סילוק פסולת דודאים / הסכם דודאים 27/03/2017 25/04/2017

ועדת מכרזים:
מזכירת הועדה: אליזבט בנני ליצירת קשר עם אליזבת בנני לחצו כאן
יו"ר הועדה: גיא חדידה
מ"מ יו"ר הועדה: רז קדמון
חברי הועדה עופר רימון
איציק אבוטבול

מידע שימושי לוועדים המקומיים:
באתר משרד הפנים מתפרסמים מדי חודש/מספר חודשים סכומי הסף למכרז זוטא ופומבי.
 
*שימו לב: לאחר לחיצה על הקישור יש לגלול את הדף מעט מטה.
המידע נמצא בסעיף הרביעי בצבע כחול מתחת לטבלה.