מכרזים

עידן הנגב פארק התעסוקה המשותף רהט, בני שמעון ולהבים מזמינה בזאת מתן הצעות לאחזקת הגינון בשטחים הציבוריים בשטח אזה"ת כמפורט במסמכי המכרז.

את פרטי המכרז ניתן להוריד כאן

את נספח המפרט הכללי 41.5 ניתן להוריד כאן

יש לשים לב להנחיות ההגשה ולמועד האחרון להגשת הצעות -28.09.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.

מכרזים 2017/ה/24 ו-2017/ה/25 – תיקון בתנאי הסף ודחיית מועד הגשה

מספר המכרז שם המכרז שינויים עיקריים
2017/ה/24 אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הועדה המקומית שינוי בגובה ערבות המכרז לסכום של 30,000 ₪.
2017/ה/25 אספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפי

תשובות לשאלות הבהרה

הבהרה 2 – עדכון בהמשך להבהרה 1 מ-31/8/17

הבהרות ותשובות לשאלות ספקים

מועד ההגשה נדחה ל-05/09/17 עד השעה 13:00.

שינוי בגובה ערבות המכרז לסכום של 30,000 ₪.

 

פרטים נוספים במחלקת התקשרויות במועצה, אצל הגב' גילי בן שימול, טל' 08-9915803

 

 

מכרז תאור המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשה
2017/ה/31 עבודות פיתוח וגינון ל-80 יח"ד שובל – שלב ג'

הקליקו כאן להורדת מסמכי המכרז

29.8.2017 17.09.2017
2017/ר/28 מכרז זוטא לאספקת שירותי הדפסות והעתקות למועצה 08/08/2017 20/08/2017
2017/מ/30 מכרז זוטא להפקת מגזין וידיאו קהילתי 07/08/2017 20/08/2017
2017/ה/27   מרכיבי בטחון בשומריה

הקליקו כאן להורדת מסמכי המכרז

20/07/2017 06/08/2017
2017/ה/25   אספקה ותחזוקה של מערכת מידע גיאוגרפי למועצה האזורית בני שמעון

הקליקו כאן להורדת מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

הבהרה 2 – עדכון בהמשך להבהרה 1 מ-31/8/17

הבהרות ותשובות לשאלות ספקים

19/07/2017 24/08/20174
2017/ה/24   אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

  הקליקו כאן להורדת מסמכי המכרז

19/07/2017 24/08/2017
2017/ח/23

  ארגון והפעלת טיולים שנתיים בבתי הספר של המועצה
מפרט העבודות – ביה"ס "ניצני הנגב"

  מועד ההגשה נדחה. שימו לב לשינויים מהותיים במסמכי המכרז

16/07/2017 מועד ההגשה נדחה ל-

06/08/2017

2017/מ/26   מכירת כלי רכב 05/07/2017 16/07/2017
2017/ח/19   רכישה ואספקת ספרי לימוד לבתי ספר במועצה 18/06/2017 02/07/2017
2017/ה/20   עבודות עפר ל-22 יח"ד במושב ברוש 13/06/2017 02/07/2016
2017/ה/18   עבודות גמר לגן ילדים בגבעות בר 16/05/2017 04/06/2017
2017/מ/15   ריצוף רחובות משולבים ומדרכות בגבעות בר 04/05/2017 21/05/2017
2017/מ/14   אספקת שירותי איסוף ופינוי פסולת ברחבי המועצה 04/04/2017 07/05/2017
2017/ה/11   בניית חטיבת ביניים – בית ספר מבואות הנגב 29/03/2017 23/04/2017
2017/ה/10   שיקום תשתיות – קיבוץ שובל 29/03/2017 23/04/2017
2017/ה/08   הסבת חדרי ספח בחדר האוכל למועדון ותיקים – קיבוץ שובל 29/03/2017 23/04/2017
2017/ה/06   קירוי אמפיתיאטרון – תכנון ביצוע – קמפוס מבואות הנגב 29/03/2017 23/04/2017
2017/ג/7   מתן שירותי גבייה כוללים 28/03/2017 07/05/2017
2017/ד/2   אחזקה ותפעול אתר סילוק פסולת דודאים / הסכם דודאים 27/03/2017 25/04/2017

ועדת מכרזים:
מזכירת הועדה: אליזבט בנני ליצירת קשר עם אליזבת בנני לחצו כאן
יו"ר הועדה: גיא חדידה
מ"מ יו"ר הועדה: רז קדמון
חברי הועדה עופר רימון
איציק אבוטבול

רישום לספר הספקים של המועצה

 

נוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות – הקליקו כאן לקריאה והורדה

מידע שימושי לוועדים המקומיים:

באתר משרד הפנים מתפרסמים מדי חודש/מספר חודשים סכומי הסף למכרז זוטא ופומבי.
 
*שימו לב: לאחר לחיצה על הקישור יש לגלול את הדף מעט מטה.
המידע נמצא בסעיף הרביעי בצבע כחול מתחת לטבלה.