ביום 28.12.20 עודכנו ההנחיות המרחביות של הועדה לתכנון ובנייה בני שמעון ובהתאם להם מתאריך זה לא יאושרו היתרי בנייה להקמת ארובות המשמשות לקמין עץ או דלק מוצק אחר.
מדוע הוחלט על האיסור?

בשנים האחרונות התקבלו במוקד המועצה ובמוקד המשרד להגנת הסביבה תלונות רבות על מטרדים הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה ביתיים בעץ.

עשן משריפת עץ מכיל חלקיקים נשימים ועלול לפגוע בבריאותו של מי שחשוף לו באופן קבוע. מחקרים שונים שנעשו בארץ ובעולם מצאו שהחלקיקים הקטנים שנפלטים יכולים לגרום לגירוי קנה הנשימה, לדלקות בקנה הנשימה ולהחמרת מצבם של חולי אסתמה וברונכיט, בעיקר בקרב ילדים, הרגישים יותר להשפעות מזהמים על מערכת הנשימה.

בנוסף לכך, בחלק מבדיקות שנעשו בתוך בית שמופעל בו קמין עץ מצאו לעיתים זיהום אוויר חלקיקי מעל לתקן. ארובות תנורי הסקה ביתית עלולות לגרום למטרדים קשים של ריח וזיהום אויר. כשלא ניתן לפתוח חלונות או לתלות כביסה בחוץ, ואם מצטבר פיח על הרכב ועל הצמחייה, הרי שמדובר בהפרעה מהותית לאיכות החיים .

נציין כי החלטת הועדה לתכנון ובניה הינה בהתאם להחלטות ועדת איכות הסביבה במועצה וכן לדיון שהתקיים בחודש מרץ 2020 במליאת המועצה בנושא איסור התקנת קמינים חדשים המוסקים בעץ.

אמצעי חימום מאושרים להתקנה

 • מזגן (בעל יעילות אנרגטית גבוהה) – הוא הידידותי ביותר לסביבה, מאחר והשימוש בו מונע פליטת מזהמים מקומית בישוב,
  ואילו זיהום האוויר הנוצר מייצור החשמל מטופל במקורו בתחנת הכוח.
 • תנור הסקה באמצעות גז – עדיף מבחינה סביבתית על פני מקורות אנרגטיים אחרים כגון עץ או סולר.

בנוסף, ישנם אמצעי חימום נוספים המופעלים ע"י חשמל כמו רדיאטורים מובנים או חימום תת רצפתי. נציין כי התקנת מתקן הסקה ביתי טעונה היתר בנייה.

 
הנחיות לתושב אשר בביתו מותקן קמין עץ בהיתר בניה שהתקבל בעבר:
 • התקבל היתר בניה : התקנת מתקן הסקה ביתית דורשת היתר בניה מהועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון.
 • שימוש בתנור תקני בלבד: מתקן ההסקה חייב לעמוד בתקנים ישראלים רלוונטיים לפי מכון התקנים.
  מפורט בנוהל הגשת בקשה להיתר לתנור הסקה ביתי.
 • מיקום התנור והארובה: בכדי למנוע מפגעי עשן וריח לשכנים, יש למקם את התנור כך שהארובה
  תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים סמוכים.
 • גובה הארובה – לפי התקן הישראלי הרלוונטי. מפרט מלא של מיקום וגובה הארובה מצוי בתקן של מכון התקנים
  שניתן להורדה מאתר האינטרנט של המועצה.  רצוי כי התקנת הארובה תבוצע על ידי מתקין מאושר בלבד.
 • יש להשתמש בעץ יבש בלבד: עצים רטובים ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב ולמפגע ריח בסביבות הבית.
  בנוסף, יעילותם האנרגטית של עצים רטובים פחותה. בתוך כך יש לדאוג לאחסנת העצים במקום מתאים.

לתשומת לבכם!  
אחסנת עצים בחצר הבית, שלדעת הפקח מיועדים להסקה, בדרך שאינה תואמת את הנחיות המשרד להגנת הסביבה מיום 27.6.2011 (כדוגמת: עץ שנמצא בסביבה לחה או רטובה, עץ שאינו מכוסה ונמצא תחת קירוי, עץ המונח ישירות על הקרקע, עץ שמכיל שאריות קרקע או זיהום אחר), הוגדרה על ידי ראש המועצה כמפגע בהתאם להוראות חוק העזר.

 • שירפו עץ טבעי בלבד: אין לשרוף עצים צבועים ומוצרי עץ מעובדים כגון MDF, סיבית, עצים מטופלים נגד חרקים וכדומה. מוצרים אלה מכילים דבקים, צבעים ותוספים ששרפתם עלולה לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים מאוד (חלקם מסרטנים). מסיבה זו מומלץ לא לשרוף ניירות מודפסים וכמובן שאין לשרוף מוצרי פלסטיק וחומרים אחרים.
 • בטיחות: תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות גבוהות במיוחד, ולכן יש להקפיד על בטיחות השימוש בהם. קנייה של תנור בעל תו תקן והתקנתו ע"י בעל מקצוע מיומן, והרחקת חפצים דליקים מהתנור והארובה. בבתים בהם יש ילדים מומלץ להתקין מחסום בטיחותי שימנע התקרבותם לתנור. כמו כן מומלץ, בכל בית, להחזיק באמצעי כיבוי אש כגון מטף.
 • מקור העץ: העלייה בשימוש בעץ להסקה גורמת בצידה לעלייה בכריתה בלתי חוקית ובפגיעה חמורה ביערות ובשמורות הטבע. חשוב לדעת כי הובלת עץ מחויבת ברישיון מקק"ל. מומלץ לדרוש מספק העץ להציג בפניכם את רישיון ההובלה שלו, ולא להתפתות לעסקות זולות ממקור בלתי אמין.
 • התחשבות בשכנים: אנו מקבלים תלונות רבות על מפגעי עשן מהשכנים. מומלץ לברר מידי פעם עם השכנים האם העשן אינו מפריע להם ובמידת הצורך לבחון את הדרכים להפחתת המפגע, לדוגמא הבנה הדדית בנוגע לזמני השימוש בקמין, איכות העץ המוסק וכו'.

חוק העזר של מ.א. בני שמעון (שמירה על איכות הסביבה) התשע"א – 2010.
ההנחיות בחוק העזר מורות כי לא יגרום אדם או בעל נכס למפגע סביבתי כגון ריח או זיהום אוויר בלתי סביר.

לשאלות והבהרות בנושא, וכן פנייה לצורך בדיקת איכות האוויר בתוך הבית בזמן הפעלת הקמין, אנא פנו אל עופרה מלכא

עופרה מלכא
רכזת איכות סביבה
08-9911765
054-800-6659