הרישום לשנת תשפ"ה באגף למעונות יום הסתיים ב-  ה' באדר א', תשפ"ד, 05.03.2024. הורה שטרם רשם את בנו/בתו יפנה לרישום דרך מנהלת המעון בישוב
מחלקת המעונות במועצה אחראית לפיתוח מערכות חינוך איכותיות ומקצועיות לגיל הרך (3.5 חודשים ועד גיל 3) בישובי המועצה.
בבני שמעון פועלים כ- 11 מעונות יום: 2 בניהול ישיר - מעון ברוש ומעון נבטים ו-9 בפיקוח המועצה, שנותנים מענה לכ-450 תינוקות ופעוטות. 

כל המעונות מוכרים ובעלי סמל, רישיון ומפקחת מטעם משרד החינוך. בכל מעונות המועצה קיימת תקינה מורחבת מעבר לנדרש ע"י משרד החינוך.

כמו כן, צוותי המעונות עברו את ההכשרות וההדרכות הנדרשות עפ"י משרד החינוך ומקבלים הדרכה שוטפת ע"י צוות מעג"ן של היחידה הקהילתית להתפתחות הילד.

חנה רוטבלט
מנהלת מחלקת הגיל הרך
08-9911723
052-5013365

שרית הרשקוביץ
רכזת לידה עד גיל 3
050-3361964