ניצן דואניאס
מנהל מחלקת מים וביוב
08-6257961
050-7434483

 

המחלקה אחראית על:

 • סנכרון פעולות המועצה בנושאי מים וביוב: אגרות, היטלים, תשלומים, גביה, אחזקה,
  הסכמים, תקנות, שפכי תעשיה, אכיפה, עדכון חוקי עזר ואגרות.
 • ביוב: אחזקה שוטפת במקומות שהמועצה מחזיקה את מערכות הביוב –
  פתיחת סתימות, אחזקת מתקני שאיבה, אחזקת מתקני טיהור שפכים שבאחריות המועצה.
  קשר עם מתקני טיהור חיצוניים, שיקום מערכות ומתקנים, אכיפת תקנות בנושאי איכויות השפכים (שפכי תעשיה),
  בקרה על תקציבי אחזקה.
 • מים: הסדרת ומעקב על נושא דווחי מים לרשות בגין גביית אגרות. קידום נושא קריאת מרחוק של מדי מים.
  טיפול שוטף במתקני המים שבאחריות המועצה, הכנות לקליטת מערכות מים מישובים שירצו בכך
  (או בשל החלטות/תקנות רשות המים), קשר עם ספקי המים, בדיקת חשבונות ספקי המים ואישורם,
  דיווחים לרשות המים בהתאם לתקנות, טיפול בנושאי רישיונות הפקת מים.

שירות לתושב – איך פונים?

 1. סתימות ביוב בישובים ובמקומות שאותם מתחזקת המועצה: פתיחת תלונה במוקד המועצה.
 2. סתימות ביוב בישובים ובמקומות שאינם באחזקת המועצה: פנייה לאיש האחזקה בישוב.
 3. חיובי אגרה, בירור תעריפים ותשלומים: מנהל הכנסות המועצה.
 4. בקשה להפחתת כמויות ביוב בשל השקיית גינה: למלא את הנדרש בדף ההסבר
  ולשלוח את החומרים למועצה (מתאים לישובים ומקומות שאותם מתחזקת המועצה)
 5. תקלות באספקת מים בישובים ובמקומות שאותם מתחזקת המועצה: פתיחת תלונה במוקד המועצה.
 6. תקלות באספקת מים בישובים ובמקומות שאינם באחזקת המועצה: פנייה לאיש האחזקה בישוב.