מועדי פינוי הפחים הכתומים

 

לוח זמני פינוי הפחים הכתומים – חציון ראשון 2018:

 

חודש תאריך
ינואר 09-10.01

23-24.01

פברואר 06-07.02

20-21.02

מרץ 06-07.03

20-21.03

אפריל 03-04.04

17-18.04

מאי 01-02.05

15-16.05

29-30.05

יוני 12-13.05

26-27.05