• בימי חול: החל מהשעה 6:00 בבוקר
 • בערבי חגים מאחר וקיים עומס רב - הפינוי מתבצע גם בשעות הלילה
 • פינוי אריזות (פח כתום) -אחת לשבועיים
 • פינוי נייר (כחול) - אחת לשלושה שבועות
 • פינוי קרטון - אחת לשבוע/ שבועיים (לכל נקודה תדירות פינוי שונה)
 • פינוי זכוכית (סגול) - אחת לרבעון

פנייה מקוונת למוקד המועצה 

ימי פינוי אשפה בחלוקה לישובים

פינוי אשפה ימים א' + ד'
פינוי גזם ופסולת גושית ימי א'
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים א' + ד'
פינוי גזם ופסולת גושית ימי ג'
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים א' + ד'
פינוי גזם ופסולת גושית ימי ג'
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים ב' + ה'
פינוי גזם ופסולת גושית ימי ה'
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים ב' + ה'
פינוי גזם ופסולת גושית ימי ו'
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים ב' + ה'
פינוי גזם ופסולת גושית ימי ה'
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים ב' + ה'
פינוי גזם ופסולת גושית ימי ב'
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים ג' + ו'
פינוי גזם ופסולת גושית לפי קריאה
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים ג' + ו'
פינוי גזם ופסולת גושית ימי ד'
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים ג' + ו'
פינוי גזם ופסולת גושית לפי קריאה
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

פינוי אשפה ימים ג' + ו'
פינוי גזם ופסולת גושית לפי קריאה
פינוי פחים כתומים אחת לשבועיים בימי רביעי

 

הסברים לגבי פינוי אשפה

•בפח זה יש לזרוק שאריות מזון, חיתולים, מגבונים לחים, פסולת שאינה אריזות וכל פסולת שאיננה ניתנת למיון בפחים האחרים.

•יש לדאוג להשליך את הפסולת בשקיות אשפה אטומות וסגורות היטב.

•פסולת עסקית, חקלאית או כל פסולת שלא הוגדרה בסעיף הקודם, מיועדת לפינוי באמצעות העסק/החקלאי ובאחריותו ואין להשליכה לפח הירוק.

•אין להשליך קרטונים לפח הירוק ואין להניחם ליד הפח. יש לקפלם ולהשליכם בקרטוניה בנקודת המיחזור היישובית.

•פסולת שמיועדת למיחזור תושלך לפחים הייעודיים בפינות המיחזור היישוביות.

הנחיות להוצאת גזם וקרטונים

 • בכל יישוב מספר עמדות למחזור קרטון.
 • את הקרטונים יש לרוקן משאריות פסולת, לשטח ולהעביר לאחד ממתקני המחזור הפזורים ביישוב.
 • גרוטאות כמו מתקני פלסטיק, ריהוט ישן וכו'- העדיפות היא לתרומה ושימוש חוזר. אם בכל זאת אין ברירה, ניידת השירות של המועצה מגיעה אחת לשבוע לכל אחד מהיישובים ותבצע איסוף של הגרוטאות (ניתן להתעדכן מול המוקד בימי השירות של הניידת בכל ישוב).
 • פסולת אלקטרונית – פינוי מתבצע על פי מועדים שיפורסמו מראש.
 • יש להוציא ערימת גזם גנני (גזעי עצים, שאריות עלים וכסחת דשא בנפח של עד 1 קוב).
 • כמות שמעבר לכך, יש לשמור בחצר הפרטית לפינוי בסבב הבא/ להעביר לעמדת גזם מרכזית ביישוב.
 • יש להקפיד על חיתוך גזעים.
 • יש לערום דשא ועלים בשקי בלה או שקיות ייעודיות סגורות (ניתן להשתמש בדשא ובעלים לקומפוסטר או לחיפוי קרקע)
 • אין להניח פסולת ביתית, שקיות ניילון, קרטון ו/או פסולת בניין בערימת הגזם.
 • גזם המעורב בפסולת מסוג אחר לא יפונה! הפרדת הפסולת חשובה ומשמעותית לנו ולסביבה.
 • גזם לאחר כריתת עצים ממטעים / פרדסים פרטיים וכו' לא יפונה, הפינוי הינו באחריות התושב/יישוב.
 • יש להוציא את הגזם אך ורק בימים שנקבעו לכל יישוב, יום לפני מועד הפינוי בלבד. 
 • יש להניח את הגזם לצידי המדרכה או במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי- בערימה אחת בלבד, בעדיפות למקומות שנקבעו ע"י הנהלת היישוב (עמדות גזם).
 • יש לוודא שערימת הגזם לא תפריע לתנועת כלי רכב ו/או תסכן את הולכי הרגל.
 • יש להקפיד שהגזם לא יונח בסמוך או מתחת לקווי חשמל, טלפון, תמרורים, צנרות מים, גינות ציבוריות וכיו"ב.
 • אין להחנות רכב במקום שימנע את איסוף הגזם.
 • אין פינוי גזם מתוך חצרות הבתים, מאזורי לולים, משקים פרטיים או דרכי שירות.