לשכת ראש המועצה

ניר זמיר
ראש המועצה

זהבה כהן
מנהלת לשכה

אדי טורג'מן
סגן ראש המועצה