ארכיון חדשות

06.04.2017 10:02: הודעה חשובה למבקשים להוציא היתרי בנייה!!! החל מתאריך 03/05/17 בקשות להיתרי בנייה יתקבלו דרך מערכת רישוי זמין בלבד.

הודעה חשובה למבקשים להוציא היתרי בנייה!!! בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה הוועדה המקומית עוברת לעבודה מלאה במערכת רישוי זמין לידיעתכם – החל מתאריך 03/05/17 בקשות להיתרי בנייה יתקבלו דרך מערכת רישוי זמין בלבד. לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות: באתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה: http://webapp.johnbryce.co.il/tikun101/kavtomeh/form.aspx באתר הועדה המקומית לתכנון ובנייה בני שמעון: http://bns.bartech-net.co.il/default.aspx

לפרטים נוספים