ארכיון חדשות

02.03.2017 10:14: המועד האחרון לתשלום הארנונה לחודשים מרץ-אפריל 2017 (03-04/2017) נדחה מ–15/03/17 ל–29/03/17.

לאור השלמות אחרונות של נתוני סקר הנכסים בחלק מיישובי המועצה במערכות הגביה, ועל מנת לתת הזדמנות לתושבים לבדוק את בסיס החיו שנשלח בימים אלה בדואר, יידחה מועד גביית תשלומים עירוניים לרבות הוראות קבע (ארנונה, אגרת צריכת ביוב וועד מקומי) מ – 15/03/17 ל – 29/03/17.