ארכיון חדשות

16.01.2017 14:10: חדש! כל המידע על תמיכות המועצה במוסדות ציבור לשנת 2017 עכשיו פורסמו באתר. לפרטים נוספים, ליחצו כאן.

המועצה האזורית בני שמעון (להלן "המועצה") החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2017 סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור. סוג המוסדות הזכאים לתמיכה : עמותות כמפורט בתבחינים שאישרה המועצה. את הבקשה יש למסור לידי לינדה בן סימון במשרדי המועצה. המועד האחרון להגשת תמיכה הוא : יום חמישי 30/3/2017

לפרטים נוספים