למי יש רעיון ללוגו חדש?

לוגו העמותה למען הקשישהעמותה למען הקשיש בודקת את האפשרות לשינוי שם העמותה ל"עמותת ותיקי בני שמעון" – שם המשקף מענה שלם לכלל הוותיקים בישובים השונים במועצה שלנו.
עם שינוי השם, מתבקש לשנות את הלוגו הקיים כפי שמופיע כאן.
אנו פונים לכל תושבי המועצה, לכל מי שהכישרון בידו, להציע לוגו חדש לעמותה למייל michald@bns.org.il (עבור מיכל דלומי) עד ליום 10/4/17.
ההצעות ללוגו החדש תבחנה ע"י הנהלת העמותה.