כיף להיות בחופש!

ביום שני, 25.3.18, נהנו ילדי גבעות בר מסדנה לאפייה מצות שהועברה בשיתוף פעולה של המחלקה לתרבות תורנית והחינוך החברתי. באותו יום טיילו ילדי א'-ג' מבית קמה טיילו לשמורת ניצנים זיקים. ביום שלישי, 26.3.18, טיילו ילדי א'-ג' מיחדיו בפארק אפק ומקורות הירקון וילדי א'-ג' של כרמים טיילו בשמורת עין בוקק.

כיף לילדי בני שמעון בחופשת הפסח!