מועדי ישיבות מליאת המועצה לשנת 2024: 

24.1.2024 בשעה 14:00 , מועדון הקומונה בקיבוץ להב

18.2.2024 בשעה 17.30 , יין בלול בקיבוץ חצרים 

17.3.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה

07.4.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה

6.5.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה

2.6.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה

7.7.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה

4.8.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה

8.9.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה

6.10.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה

3.11.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה

31.12.2024 בשעה 17.30, חדר הישיבות בבית המועצה