מועדי ישיבות מליאת המועצה:

24.1.2024 בשעה 14:00 במועדון הקומונה בקיבוץ להב