יום חילופי שלטון 2018

חדר הישיבות של המועצה התמלא הבוקר, יום ראשון, 18.2.18, בהמולת צעירים, בני נוער וילדי המועצה, שהגיעו ליום המסורתי של חילופי שלטון. לאחר הכרות קצרה עם בעלי התפקידים יצאו בני הנוער והילדים לסיור היכרות עם המועצה ולאחר מכן הצטרפו לעובדי המועצה השונים. במהלך היום ילמדו הילדים ובני הנוער על עבודת המועצה ועל התפקידים השונים שמבצעים עובדי המועצה. מטרת היום היא לאפשר לצעירים שבינינו היכרות טובה יותר עם עבודת המועצה וממלאי התפקידים.

בסיום יום חילופי השלטון 2018 שוב התמלא חדר הישיבות במועצה בקולותיהם של בני נוער וילדי המועצה אשר שמעו הרצאה מפיה של סיגל מורן, ראשת המועצה שעסקה במנהיגות, אחריות ודוגמא אישית. בסיום ההרצאה ענתה סיגל לשאלות שעסקו בנושאים המעסיקים את הדור הצעיר כמו הקמפוס החדש של מבואות הנגב, עידוד ותמיכת המועצה בנבחרות ספורט שונים, הרחבת שירותי התחבורה הציבורית כך שתתאפשר ניידות מהירה ונוחה יותר בין יישובי המועצה וטיפול במפגעים שונים ובראשם כלבים משוחררים.