לחצו כאן לכל הפרטים על ביטוח מתנדבים

מיכל עובדיה
רכזת התנדבות
08-9911775
050-6223580
 

טופס ביטוח מתנדבים.ות חרבות ברזל 

פרטי המתנדב.ת

   

פרטי ההתנדבות

 
פרטי הגורם המפעיל (חובה) שדה חובה
שם מלא של הגורם המפעילטלפון נייד תפקיד הגורם המפעיל

אנא רשמו את הישוב ושם המסגרת בהם אתם מתנדבים

 

מהות ההתנדבות

 
 
ביטוח המתנדבים מגדיר מתנדב כמי שעומד בשלושה תנאים: מתנדב מרצונו החופשי, ללא כל תמורה ובעבור הזולת שאינו בן משפחה או חבר קרוב.בנוסף, הביטוח מכיר בהתנדבות במסגרות ציבוריות או באמצעות עמותות וארגונים ללא מטרת רווח שהוכרו על-ידי ביטוח לאומי ובכפוף לאחת ממטרות ההתנדבות המוכרות בחוק. המרכזיות שבהן מתייחסות ל- הנחלת לשון עברית (חובה) שדה חובה
 
 
Browser not supported