הוועדה החקלאית בני שמעון עוסקת בכל התחומים החקלאים המעסיקים את חקלאי המועצה
ומייצגת אותם בפני המוסדות השונים בכל תחומי הפעילות החקלאית.

תפקידי הוועדה: העברת מידע והפצתו לחקלאים בתחומים השונים: משרד החקלאות, מנהל האוכלוסין, רשות המים.

מועצת הצמחים: טיפול מול מועצת הצמחים בנושאים: אשראי, ו. פרויקטים, שולחנות מגדלים, הרלוונטיים לאזור.

כתובת: משרד החקלאות, מחוז נגב, גילת

חקלאות

אלי מוגרבי
מרכז הועדה החקלאית

אדי טורג'מן
מנהל תחום החקלאות במועצה וסגן ראש המועצה

נטע כהן
מזכירה