מהות השירות:
עו"ס לחוק החוסים עוסק בהגנה במצבי סיכון (התעללות והזנחה) בחסרי ישע/ חוסים בגיל זקנה ובכתיבת תסקירים לאפוטרופסות.

אוכלוסיית היעד: חסרי ישע / חוסים בגיל זקנה.

ענת אמר
מזכירת האגף
קמילה שניידר
עו"ס לחוק החוסים והכשרות המשפטית ורכזת היחידה לשלום הוותיק
08-9911729
052-5534551