מהות השירות:
עו"ס לחוק החוסים עוסק בהגנה במצבי סיכון (התעללות והזנחה) בחסרי ישע/ חוסים בגיל זקנה ובכתיבת תסקירים לאפוטרופסות.

אוכלוסיית היעד: חסרי ישע / חוסים בגיל זקנה.

ענת אמר
מזכירת האגף
קמילה שניידר
עו"ס שומריה, עו"ס וותיקי "יחדיו" ועו"ס לשלום הוותיק וחוק החוסים
08-9911729
052-5534551