זוכרים את יצחק רבין ביובלי הנגב

 

תלמידי וצוות שכבה ו' ציינו ביום רביעי, 1.11.2017,  22 שנים לרצח יצחק רבין ז"ל במפקד לציון יום הזכרון תוך התייחסות לערכי הדמוקרטיה והצגת התלמידים שנבחרו לוועדות בית הספר השונות. בנוסף לכך, הקימו תלמידי כתה ו' מוקדי פעילות העוסקים בסובלנות ושיח מכבד.

בבית הספר צויין האירוע בדיון בשאלה "איזו מדינת ישראל אנו רוצים?". התלמידים ביטאו את עמדותיהם ותפיסותיהם לגבי המדינה ואופייה באמצעות מערכי פעילויות וכרזות.  הדיון בשאלת דמותה הרצויה של המדינה עולה בקנה אחד עם הנושא "חוקרים את העבר, מוקירים את ההווה וחוזים את העתיד" שאותו בחרה מערכת החינוך להדגיש בשנה זו.