הרשמה לחוגים – תשע"ז

ההרשמה לפעילויות תשע"ז שמציעה מחלקת הספורט והחוגים במועצה האזורית בני שמעון נפתחה
ולמצוא את מגוון החוגים וקבוצות הספורט אותן אנו מתכוונים להפעיל בשנה הבאה.
בברכה
אגף התרבות והספורט, המועצה האזורית בני שמעון, צומת בית קמה, ד"נ הנגב, 8532400.
 
יוסי טוביאנה, מנהל אגף התרבות והספורט, טל’: 08-9911705, דוא"ל: yosi@www.bns.org.il
זהבה כהן, מנהלת אדמיניסטרטיבית , טל’: 08-9911736, דוא"ל: zehavac@www.bns.org.il
מור אפריים, רכזת חוגים, טל’: 08-9915840, דוא"ל: mor@www.bns.org.il
עומר אורן, רכזת גבייה, טל’: 08-9915889, דוא"ל: omero@www.bns.org.il