הפעלת תוכנית "ניצנים" לילדי א'-ב'

‏29 אוגוסט 2017

 

שלום לכולם,

לפני כחודש עדכנתי אתכם בדבר הניסיונות של המועצה לאשר הפעלת תכנית ניצנים לילדי א' ב' במסגרת מתווה הפעלת שבוע הלימודים בבני שמעון.

אני שמח להודיעכם, כי אתמול התבשרנו שאושר לנו מתווה הפעלה ייחודי לבני שמעון, לפיו המשרד מכיר בשלושת ימי החינוך הארוך כחלק מהתוכנית, בהשלמה של יומיים נוספים במסגרות היישוביות. ההזנה תישאר במתכונת הנוכחית, דהיינו באחריות ההורים בימי ביה"ס ובישובים ביומיים הנוספים. שימו לב, רק ילדים הלומדים בבתי הספר של המועצה ומשתתפים באופן מלא בפעילות המשלימה בישובים, זכאים לתמיכת המדינה.

ילדים שלומדים בבתי ספר מחוץ לרשות, זכאים להשתתף בתוכנית במסגרת בית הספר בו הם לומדים.

בשל הגיוון הרב וההבדלים בין הישובים, המועצה תפעיל את תכנית ניצנים במתכונת הבסיסית בלבד. יתר השירותים (כגון חופשות הארכת יום ופעילות קייטנות פעילות אחר הצהריים ועוד…) יינתנו להורים ישירות מול הישוב וללא קשר לפעילות ניצנים.

התוכנית בבני שמעון מיועדת רק לילדי כיתות א' ו-ב' ולכן רק הם יוכלו לקבל את השתתפות המדינה (שלמיטב ידיעתנו תעמוד על כ-200 ₪ בחודש).

כפי שאתם מבינים, אנו עושים מאמצים גדולים בכדי להשתלב בתוכנית, למרות ההתראה הקצרה שניתנה לרשויות וכולי תקווה שאנו בדרך הנכונה. יחד עם זאת, אנו מבקשים את סבלנותכם עד אשר יסגרו כל הפרטים, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן.

 

בברכה אמיר ברזילי

מנהל אגף חינוך