מועצה אזורית בני שמעון מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים הנקבעים ע"י משרד החינוך (בהתאם למיפוי מוסדות החינוך) לכ-2300 תלמידים. 

מערך ההסעות הכלל מועצתי באחריות מחלקת התחבורה מופעל באמצעות אוטובוסים צהובים וקבלני הסעות חיצוניים.

מערך ההסעות מפוקח ומבוקר באופן תדיר על-ידי קצין הבטיחות בתעבורה. 

רוזט נחום
מזכירת מחלקת התחבורה
08-9915862
050-7527144

הסעות חינוך רגיל

מועצה אזורית בני שמעון מסיעה את תלמידי החינוך הרגיל למוסדות הלימוד בהתאם למיפוי הבין-ישובי . 

במועצה קיימים שלושה בתי-ספר יסודיים ממלכתיים: 

  • אל יובלי הנגב הממוקם בישוב גבעות בר מוסעים תלמידי  דביר ולהב 
  • אל ניצני הנגב הממוקם בקיבוץ בית קמה מוסעים תלמידי ברוש, תדהר, תאשור, משמר הנגב, שובל
  • אל נווה במדבר הממוקם בקיבוץ חצרים מוסעים תלמידי כרמים ונבטים

בחינוך העל יסודי (ז'-י"ב) כלל תלמידי המועצה לומדים בבית-הספר האזורי ממלכתי "מבואות הנגב" שבקיבוץ שובל. 

קישור ללוח זמני ההסעות 

להלן רשימת בתי-הספר בזרם הדתי ממלכתי אליהם מקיימת המועצה הסעות:

מישובי יחדיו מתקיימות הסעות ל:

בי"ס יסודי דתי ממלכתי "נועם תושיה" 

בי"ס יסודי דתי ממלכתי "מעגלים" 

תיכון דתי ממלכתי "נריה בנים",  "צביה בנות"

מגבעות בר מתקיימות הסעות ל:

בי"ס יסודי דתי ממלכתי "רמב"ם" 

בי"ס יסודי דתי ממלכתי לבנות "רננות" 

בי"ס יסודי דתי ממלכתי לבנים "עץ חיים" 

אולפנת "חן במדבר" 

מנבטים מתקיימות הסעות ל:

בי"ס יסודי דתי ממלכתי "רמב"ם" 

בי"ס יסודי דתי ממלכתי לבנות "רננות" 

בי"ס יסודי דתי ממלכתי לבנים "עץ חיים" 

ישיבת "אמית"

אולפנת "אמית"

אולפנת "חן במדבר" 

מכרמים מתקיימות הסעות ל:

בי"ס יסודי דתי "תמרים"

בי"ס יסודי דתי "חמדת מיתר"

ישיבה תיכונית לבנים במיתר

אולפנת "קמה" בירוחם

משומריה מתקיימות הסעות ל:

אולפנת "נטע" בבני דקלים 

 

רישום להסעות:

 למלא טופס "אישור ללימודי חוץ" בקישור הבא. עם האישור שיתקבל מאגף החינוך יש לגשת לרשות בה מבצעים את הרישום לביה"ס. 

באישור שיתקבל מאגף החינוך יצוין באם מאושרת ההסעה למוסד החינוך המבוקש. 

שימו לב: בכדי שנכניס את ילדך למצבת המוסעים בכל שנה מחדש יש למלא את הטופס הבא לקראת שנת הלימודים החדשה  מיפוי מוסעים במוסדות חינוך חיצוניים לשנה"ל

 

הסעות תלמידי המועצה לכיתת מעו"ף למוסדות חינוך בהם קיימים כיתות מחוננים יינתנו בכפוף למילוי טופס "אישור קבלה לכיתת מחוננים" וצירוף אישור הקבלה לכיתה לטופס.

הטמעת הטופס 

חשוב לציין כי ההסעות לכיתות מחוננים אינן יעודיות, ומשולבות עם הסעות נוספות. 

הסעות תלמידי המועצה למוסדות חינוך בהם קיימים כיתות מחוננים יינתנו בכפוף למילוי טופס "אישור קבלה לכיתת מחוננים" וצירוף אישור הקבלה לכיתה לטופס.

הטמעת הטופס 

חשוב לציין כי ההסעות לכיתות מחוננים אינן יעודיות, ומשולבות עם הסעות נוספות.