הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 

מליאת המועצה אישרה את האפשרות למתן הנחה רטרואקטיבית לבעלי חוב.

תושב אשר סבור כי הוא עומד בקריטריונים המפורטים בנוהל המצורף, מוזמן לפנות למינהל ההכנסות, על מנת לבדוק זכאותו.

לתשומת ליבכם, וועדת הנחות תתכנס לדון בזכאים ברבעון הראשון של שנת 2018.

 

נוהל עדכון הנחה רטרואקטיבית לבעלי חוב – ליחצו כאן