הנהלת חשבונות

לינדה בן סימון
מנהלת חשבונות ראשית

מזל בן שטרית
הנהלת חשבונות

גלית אמסלם
הנהלת חשבונות כללי, עידן הנגב

יערה סגרון
הנה"ח

שיראל מסקלצי
קרן בני שמעון , חכ"ל יזום ופיתוח