ייעודה של היחידה הינה לשפר ולקדם את ההתפתחות הכללית של ילדי המועצה, תוך התייחסות לילד ולמעגלי החיים שלו. שירותי היחידה מלווים את הילדים ומשפחותיהם מרגע הולדתם, על מנת לסייע בפיתוח עצמאות,  ביטחון והשתתפות באופן המתאים לכל ילד וכל משפחה.

אנו רואים בתא המשפחתי את הבסיס להתפתחותם של ילדים, ואת המערכת החינוכית כשותפה משמעותית בתהליך זה. מתוך תפיסה זו, הפעילויות ותוכניות ההתערבות במרכז מתייחסות אל הילד אל משפחתו ואל המסגרות בהן הוא מתחנך.

טיפול בקשיים התפתחותיים צריך להתחיל מוקדם ככל האפשר על מנת לצמצם השפעה של הקושי על תחומי התפתחות נוספים. הטיפול ההתפתחותי צריך להיות רב מקצועי תוך אינטגרציה בין מעגלי החיים של הילד והגורמים המטפלים על מנת להביא לשיפור מרבי.המטפלים במרכז מתמחים כל אחד בתחומו ועובדים יחד תוך הסתכלות, התייעצות וחשיבה משותפת רחבה. היחידה מספקת מענה טיפולי והדרכתי לילדים, הורים וצוותים חינוכיים.        

חדוה חלילי
ימים א' – ה' בשעות 8:00-15:00 (ניתן להשאיר הודעה גם בוואטסאפ)
052-2947787
            

וואטסאפ היחידה להתפתחות הילד