המפגש השנתי של ועדי היישובים

ביום שני, 6.11, התקיים במועדון קיבוץ להב המפגש השנתי של ועדי היישובים. במהלך המפגש הציגו ועדי היישובים השונים את פעילותם בשנה שחלפה, שנת 2017, ואת תוכניותיהם לשנה הקרובה, 2018. בסיום המפגש סקרה סיגל מורן, ראשת המועצה, את מצבה של המועצה: הדיונים מול הוועדה לחקירת הגבולות בנוגע ליישובים שמבקשת הוועדה להכניס לתחומי המועצה, האתגרים הכלכליים העומדים בפני המועצה בעקבות השומות של רשות המיסים ומינהל מקרקעי ישראל והתקדמות העבודה על המכרז להכנסת שותף לדודאים.

סיגל הוסיפה כי ב-13 לנובמבר תתקיים הפגישה הראשונה של ועדת ההיגוי לבחינת יום החינוך הארוך בבתי הספר במועצה. "זה יהיה תהליך ארוך ומורכב בגלל השונות הרבה בדעות" אמרה סיגל. "בסופו של דבר מליאת המועצה תדון בהמלצות ועדת ההיגוי ותכריע. עקרונות יום החינוך הארוך שייקבעו יהיו דומים בכל בתי הספר, אבל יהיו ניואנסים בהתאם לצרכי הקהילות השונות". עוד סיפרה סיגל כי המועצה הגישה מועמדות לאות הנשיא לתקווה ישראלית לרשויות מקומיות המקיימות שיתופי פעולה בתחום החינוך וכי עלתה לגמר עם 8 רשויות נוספות.

ב-18 בינואר תתקיים סדנת הוועדים השלישית, הפעם בים המלח.