מהות השירות:
היחידה פועלת להעלאת מודעות לתופעת ההתעללות וההזנחה באזרח הוותיק, מאתרת ויוזמת טיפול, ייעוץ, גישור פרטני ו/או קבוצתי של נפגעי התעללות ברמות השונות. במסגרת זאת מתקיימות קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים וימי עיון בנושאים שונים כחלק מראייה מניעתית קהילתית.

אוכלוסיית היעד: אזרחים וותיקים, בני משפחה ושירותים תומכים ביישובים.

ענת אמר
מזכירת האגף
קמילה שניידר
עו"ס שומריה, עו"ס וותיקי "יחדיו" ועו"ס לשלום הוותיק וחוק החוסים
08-9911729
052-5534551