דיירי משנה ביחיות דיר ושוכרים אשר השלימו 12 חודשים בישוב המזכה זכאים להגיש בקשה מקוונת או ידנית ולהנות מהטבת המס בשיעור שנקבע בחוק.

תנאים מצטברים נוספים לקבלת אישור התושבות:

  • קיים רישום כתושב הישוב במרשם התושבים – מעל לשנה מתאריך שינוי הכתובת במשרד הפנים (לאחר שנה זכאי התושב לקבל  את הטבת המס רטרואקטיבית).
  • התושב מקיים את מרכז חייו באחד מהישובים המזכים בהנחה 12 חודשים רצופים לפחות.

אישור תושבות

להגשת בקשה מקוונת לחצו כאן 

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: 

  • צילום ת.ז וספח עם כתובת מעודכנת לישוב המזכה.

  • אישור ממזכירות הישוב  - על האישור להיות עם תאריך של שנת המס עבורה מבקש התושב אישור תושבות.

  • חוזה שכירות בתוקף וחתום על-ידי שני הצדדים.

  • יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל בן בית המעוניין בהנפקת אישור תושבות

להגשת בקשה ידנית (לא מקוונת) יש להוריד את הטופס   לחצו כאן להורדת הטופסנפתח בחלון חדש 

לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים: 

  • צילום ת.ז וספח עם כתובת מעודכנת לישוב המזכה.

  • אישור ממזכירות הישוב  - על האישור להיות עם תאריך של שנת המס עבורה מבקש התושב אישור תושבות.

  •  חוזה שכירות בתוקף וחתום על-ידי שני הצדדים.

  • יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל בן בית המעוניין בהנפקת אישור תושבות

את הטופס בצירוף כל המסמכים יש לשלוח למייל שכתובתו  [email protected]

לאחר 3 ימי עבודה מזמן שליחת הטופס, בין אם באמצעות המייל או בין באופן מקוון, ישלח לכתובת הדוא"ל שהזנת בטופס אישור תושבות לשנת המס. 

זאת בתנאי שצורפו כל המסמכים הנדרשים והם נמצאו תקינים. 

במידה ולא נמצאו תקינים, מדור אישורי תושב יצרו עימך קשר. 

בכל שאלה נוספת ניתן ליצור קשר : 

מירב פחימה
הנפקת אישורי תושב
08-9915811 שלוחה 0