מהות השירות:
טיפול בבני משפחה המטפלים באזרח הותיק ומתן לגיטימציה והכרה בקושי ובמורכבות התפקיד שלו.

הטיפול כולל: מתן מענה רגשי לצרכים שונים ומשתנים, סיוע בתכלול וחלוקת תפקידים של מערכות התמיכה הפורמלית בקהילה וסיוע במיצוי זכויות מול המערכות והמוסדות השונים והנגשה של השירותים השונים הקיימים בקהילה.

  • הקמת קבוצות למידה ותמיכה עבור בני המשפחה המטפלים. סדנאות, ימי עיון והרצאות בתחום.

אוכלוסיית היעד: בני זוג, ילדים או קרובים אחרים, תושבי המועצה, המתפקדים כמטפלים עיקריים באזרחים ותיקים/ קשישים.

ענת אמר
מזכירת האגף
הגר אלוני פרדליך
עו"ס גבעות בר ורכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק
08-9911774
054-6746154