בינוי קהילתי

מהות השירות:

ליווי, שותפות והנחייה של תהליכי הבנייה קהילתיים:

דיאלוג קהילתי, בניית הסכמות בקהילה, תהליכים אסטרטגיים, גיבוש חזון ותהליכים הקשורים בצמיחה, קליטה ושינוי ביישובים.
השירות ניתן על ידי צוות של מלווים ומנחים מקצועיים מהמחלקה ומחוצה לה, מתחומי התמחות הקשורים לבינוי קהילתי.

מסגרת הבינוי הקהילתי כוללת: קבוצת עמיתים לבעלי תפקידים מובילים בנושא צמיחה וקליטה
דמוגרפית, ניהול ועדות קבלה בישובים, פורום צוותי רווחה ושותפות בפורומים שונים בנושאי תעסוקה, בריאות, חינוך ועוד.

אוכלוסיית היעד:

צוותים ומובילים של תחום הבינוי הקהילתי ביישובים ובקהילות.

יצירת קשר:

שם  תפקיד יצירת קשר 
אורית צ’רנוברודה מנהלת תחום בינוי קהילתי ליצירת קשר עם אורית

ליווי של בינוי קהילתי ביישובים כרוך בתשלום מסובסד