הרשות לביטחון קהילתי היא איחוד של שלוש תכניות ממשלתיות: "עיר ללא אלימות", "הרשות למלחמה סמים ובאלכוהול" ו"מצילה".

הרשות פועלת לשיפור הביטחון האישי של התושבים, מפעילה תכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול ודואגת לסנכרון ותיאום בתחום הסיכון ילדים ונוער עם כל השותפים (האגף לשירותים חברתיים, השירות הפסיכולוגי החינוכי, השיטור הקהילתי ואגף החינוך)

טל שם טוב
מנהלת ביטחון קהילתי ישובי
050-2052365