מחלקת ביטחון עוסקת בהיערכות המועצה לשעת חירום ובפעילות שוטפת למען ביטחון תושבי המועצה.

פעילות המחלקה כוללת הקמת ואחזקת מרכיבי בטחון ביישובים, פיתוח ושדרוג היכולות הטכנולוגיות והמבצעיות בתחום הביטחון, הדרכה ותרגול של מערכי החירום היישוביים הכוללים צוותים רפואיים, כיתות כוננות, צח"י, חמ"ל ועוד. בנוסף, המחלקה אחראית על הכנת היישובים לשעת חרום ברמה הלאומית.

המחלקה כוללת מספר תחומי אחריות מקצועיים אשר פועלים למען ביטחון התושבים:

•הפעלת מוקד 24/7

•הכנת היישובים והמועצה לשעת חירום

•שיפור ואחזקת מרכיבי הביטחון ביישובים כולל מיגון טכנולוגי 

•אימון והדרכה של צוותי החירום היישוביים 

•ניהול ובקרה של מערך החירום במועצה תוך שת"פ הדוק עם גורמי חוץ (מד"א, צה"ל, משטרת ישראל, כיבוי אש, איחוד הצלה ועוד)  ופנים (שיטור מועצתי, מתנדבים, כיתות כוננות ועוד)

•ליווי ומיקצוע הרב"שים ביישובים

•ניהול ואחזקת מרכיבי הביטחון בשגרה וחירום במוסדות החינוך כולל הכשרת צוותי בתי ספר וגני ילדים

• הפעלת מערך מאבטחים, פיקוח, ביקורות והדרכה בבתי הספר ובגני הילדים

•מיגון בתי הספר וגני ילדים וחיבור המערכות החינוכיות למוקד המועצה

•ניהול קשרי עבודה שוטפים מול גורמי חוץ בתחום הביטחון (צה"ל, משטרה, משרדי ממשלה, כיבוי אש, מד"א)

פנייה למוקד המועצה 24/7

קב"ט המועצה ומחלקת ביטחון

ואדים קוזלוב
קב"ט המועצה ומנהל מחלקת ביטחון

בת-אל נזרי
מנהלת מוקד 106 ואיכות השירות לתושב

יגאל אפללו
ממונה טכנולוגיות

שמעון אזולאי
קב"ט מוסדות חינוך