• מתן מענה לכלי התקשורת והעברת אינפורמציה מאומתת, שקולה ואחראית בזמן אמת
  • העברת הנחיות ומסרים לתושבים דרך פלטפורמות הפרסום של המועצה
  • תדרוך תושבים ובעלי תפקידים לקראת ראיונות בכלי התקשורת