בדיקות קרינה בביה"ס

 

יובלי הנגב

על פי תוצאות בדיקות הקרינה שבוצעו בבית הספר בחודש מאי 2016 עומדת רמת הקרינה בבית הספר בדרישות התקן.

להלן תוצאות בדיקות הקרינה: