הסכם יחסים ושירות מועצה – יישובים

חוזקה של המועצה האזורית בני שמעון הוא בעצם היותה "קהילה של קהילות".
רוחה וחזונה של המועצה באים לידי ביטוי  ביכולתה לטפח לסייע ולחזק כל אחת מקהילות המועצה בדרכה ובהתאם לאורחות חייה ובד בבד, לפתח במשותף את הקהילה האזורית ואת השירותים המשותפים.

 

התהליך האסטרטגי מבוסס כולו  על תפיסת עולם זאת, שהלכה והתחדדה במסגרת התהליכים שהתקיימו בישובים, התהליך שנעשה במועצה וכן במפגש האסטרטגי המסכם.
תפיסה זו היא הבסיס לחזון המחודש של המועצה.

בנוסף הגדירה מליאת המועצה את ערכי היסוד שלאורם תפעל המועצה בכל תחומי פעילותה: כערך "ברזל" בחרה המליאה בכבוד לאחר, ולצידו את הערכים: מצוינות, מעורבות וקהילתיות.

ערכים אילו, לצד החזון המחודש הם אילו אשר יטוו את דרכה של המועצה בשנים הבאות.

מטרתו העיקרית של הסכם יחסים ושירות זה הינו בראש וראשונה להבטיח מתן שירות איכותי, מקצועי ואדיב לתושבי המועצה.
ההסכם מביא לידי ביטוי אופרטיבי את חזון המועצה וערכי הליבה, תוך הגדרת היחסים בין המועצה לישובים, המועצה לתושבים ובין הישובים לתושביהם. בכל מעגל ומעגל ובחיבורים ביניהם.

השלטון הדו רובדי במועצות האזוריות:

על פי הוראות החוק השלטון המקומי בישראל מופקד על מתן שירותים מוניציפאליים וממלכתיים לתושבי מדינת ישראל. הוועד המקומי הינו שלוח של השלטון המקומי בדרך של "האצלת סמכויות" מהמועצה לועדים.

ברוח החזון, המועצה רואה חשיבות רבה לחיזוקם  של "אוטונומיות ניהוליות" בישובים עצמם וביזור הסמכויות המוטלות עליה אליהן. אנו סבורים, כי על אף  שניהול החיים המשותפים בקהילות קטנות מאתגר ומורכב לעיתים, דרך זאת הייתה ועודנה הדרך הטובה ביותר לניהול הישוב וכי רק בדרך זאת יסופקו שירותים איכותיים המותאמים לצרכים מקומיים ולאורחות החיים של הקהילה. בד בבד,  פועלת המועצה לחיזוק  הקהילה האזורית והרחבת השירותים האזוריים בהם קיים יתרון לגודל ו/או איכות.

בכל ישובי המועצה פועלות אגודות שיתופיות להתיישבות כאשר בחלק מישובים אלו מנוהלות אגודות אלו על פי עיקרון של "זהות וועדים" המסמיך את חברי ועד האגודה השיתופית לכהן גם כחברי הוועד המקומי של הישוב, ובחלק מהישובים מכהן הוועד לצד האגודה ומתקיים שיח מפרה ביניהם. בכל אחת מהשיטות החתירה היא ליצירת שולחן עגול והידברות בין חברי הקהילה תוך הרחבה מתמדת של בסיס ההסכמות בישוב ככל שניתן.

לצורך הנוחות ייעשה שימוש בהסכם זה במונח "וועד" אשר יכלול את כל אפשרויות הניהול הקיימות בישובים.

השקפת עולם זו המעצימה את כל אחת מקהילות המועצה והדוגלת בהבנה, כי הניהול העצמי התקין הוא המפתח לישוב צומח ומשגשג בו מתקיימת הידברות שוטפת היא שהובילה לצורך בהגדרה ברורה של חלוקת הסמכויות והתפקידים בין המועצה לישובים במתן השירות לתושב ע"פ החלוקה הבאה:

  1. שירותים בהם ניתנת לישובים אוטונומיה ניהולית מלאה תחת ליווי ופיקוח של המועצה
  2. שירותים הניתנים ישירות על ידי המועצה.

אתגר גדול הוא למצוא את האיזון המתבקש בין המקומות בהם יש לעשות שימוש במועצה כספק השירות ("היתרון לגודל"), לבין האצלת הסמכות לוועד המקומי ומחשבה רבה הושקעה בשאלה "היכן טמון חוזקו של הישוב" שנשאלה בגרסאות שונות בכל ישובי המועצה ונבחנה אל מול "סל השירותים" שגובש.

אל מול האתגר, נדרשת חשיבה לאותם מקרים בהם היישוב התחייב לניהול עצמי ורמת השירותים לתושב נפגעת. במצב זה תידרש המועצה למצוא דרכים חלופיות בכדי לתת לתושבים ביישוב רמת שירותים הולמת.

הסכם זה משקף את הקשרים המיוחדים במעגלים השונים הינו דינמי, ויעודכן במידת הצורך אל מול נסיבות החיים המשתנות.

אמנת-שירות-2022-מונגש-003.pdf