מהות השירות:
התערבות במצב אלימות במשפחה, מניעה וטיפול בגברים, נשים וילדים החשופים לאלימות.

הטיפול כולל: בניית תכנית התערבות מותאמת ברמה הפרטנית, משפחתית וקהילתית, מתן מענים פיזיים ורגשיים, וקידום מיצוי זכויות פעילות הסברתית בתחום.

אוכלוסיית יעד: משפחות במצבי אלימות לסוגיה השונים.

ענת אמר
מזכירת האגף
יפעת לוצקי זאבי
עו"ס אלימות במשפחה
052-4035302