שימו לב 
לא ניתן להגיש בקשה לאיתור תעודת נישואין במקרים הבאים:
  • נישואין שנערכו בחוץ לארץ או בקפריסין.
  • נישואין שנערכו לפני קום המדינה (ניתן להגיש בקשה רק על נישואין משנת 1951 והלאה).