הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

הודעה בדבר הפקדת תכנית תמל/1034 אופקים חדשים

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיפים 16(א) לחוק הותמ"ל, התשע"ד 2014, כי תכנית תמל/1034
אופקים חדשים הופקדה.
הותמ"ל דנה בתכנית בישיבתה מס' 36 מתאריך 08.02.2017 והחליטה על הפקדתה.

הודעה על הפקדת התכנית – ליחצו כאן
קישור למסמכי התכנית – ליחצו כאן

הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון

בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה הוועדה המקומית עוברת לעבודה מלאה במערכת רישוי זמין

לידיעתכם – החל מתאריך 03/05/17 בקשות להיתרי בנייה יתקבלו דרך מערכת רישוי זמין בלבד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות:

לשמירה ולהורדת הודעה זו, ליחצו כאן