הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 

ליחצו כאן לאתר הוועדה

עיצומים במחלקת הפיקוח בוועדה המקומית

החל מיום ראשון 21.01.2018  לא תתקיים קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני.

לא יופקו אישורים לתעודת גמר וטפסי 4.

אנו מתנצלים על אי הנוחות,

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "בני שמעון"

 

היטל השבחה – קיבוצים ומושבים

  • נבקש להביא לידיעת הציבור את החלטת מליאת הועדה המקומית שהתקבלה ביחס לסוגיית תשלום היטל ההשבחה ואת הנהלים לבקשת פטור מהיטל ההשבחה.
  • בשנת 2014 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון, רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך, בהתאם לפסק דין מנחה זה נדרשים גם הקיבוצים והמושבים לשאת בתשלומי היטל השבחה בגין תכניות משביחות.
  • מליאת הועדה המקומית דנה בסוגיה של היטל ההשבחה וקיבלה החלטה ביום 18.6.17.
  • על פי החלטה זו, במקרים בהם טרם שולם ו/או נדרש תשלום היטל השבחה, יהיה על מי שביצע מימושי זכויות (קבלת היתר בניה או מכירת של זכויות במקרקעין) מיום 1.6.16 לשאת בתשלום היטל ההשבחה בגין  המימוש.

לקריאת מלוא ההודעה, ליחצו כאן.

 

 

הודעה בדבר הפקדת תכנית תמל/1034 אופקים חדשים

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיפים 16(א) לחוק הותמ"ל, התשע"ד 2014, כי תכנית תמל/1034
אופקים חדשים הופקדה.
הותמ"ל דנה בתכנית בישיבתה מס' 36 מתאריך 08.02.2017 והחליטה על הפקדתה.

הודעה על הפקדת התכנית – ליחצו כאן
קישור למסמכי התכנית – ליחצו כאן

הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון

בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה הוועדה המקומית עוברת לעבודה מלאה במערכת רישוי זמין

לידיעתכם – החל מתאריך 03/05/17 בקשות להיתרי בנייה יתקבלו דרך מערכת רישוי זמין בלבד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות:

לשמירה ולהורדת הודעה זו, ליחצו כאן