הזרוע הביצועית של המועצה שדואגת לאיכות החיים ביישובי המועצה תוך מתן שירות איכותי, מקצועי, יעיל וזמין, במצבי שגרה ובחירום.

מחלקות האגף: שפ"ה (שיפור פני היישוב), אחזקה ותשתיות, קיימות וסביבה, רישוי עסקים ופיקוח אחראיות על שמירה, טיפול וטיפוח המרחב הציבורי בשטחי המועצה וביישוביה בשילוב שיח שוטף עם הנהגות היישובים ושמירה על רציפות תפקודית מלאה.

תחומי אחריות האגף

  • ניקיון ושמירה על סביבה נקייה ומטופחת, פינוי אשפה, גזם וגרוטאות.
  • טיפול בפניות תושבים בנושאי חזות היישוב, מפגעי סביבה לרבות מפגעים תברואתיים.
  • קידום ויישום תכניות סביבה, קיימות ומחזור.
  • אחזקת הגינון הציבורי בשטחים שבאחזקת המועצה, תוך שימת דגש על התחדשות תמידית, צמחיה מתאימה למקום וחיסכון במים.
  • הפעלת שירות וטרינרי.
  • קידום עסקים ומתן רישיונות עסק לעסקים ולאירועים תחת כיפת השמיים.
  • פרסום מכרזים והפעלת קבלנים בתחומי אחריות האגף כולל מעקב, בקרה ופיקוח.
  • פיקוח ואכיפת חוקי העזר.

אגף תפעול וסביבה

גיל לפיד
מנהל אגף תפעול וסביבה

אריאלה יצקן
תקציבאית האגף

שפ"ה

תמר אליהו
מנהלת מחלקת שפ"ה

מוקד השירות הוטרינרי
מענה טלפוני 24/7

ד"ר עזרא שהרבני
וטרינר המועצה

יאיר גולדין
תברואן המועצה

רוג'ר כלפה
רכז מוניציפאלי גבעות בר ויחדיו

יוחאי אברהם
רכז מוניציפאלי נבטים

אחזקה ותשתיות

דודי אברג’יל
מנהל אחזקה ותשתיות

אילן עטר
עובד אחזקה

דני יפרח
עובד אחזקה

הישאם
עובד אחזקה

אילן דנינו
עובד אחזקה

אילן יונה
עובד אחזקה

ניצן דואניאס
מנהל מחלקת מים וביוב

מחלקת רישוי עסקים ופיקוח

סופי סולומון
מנהלת מחלקת רישוי עסקים ופיקוח

מחלקת איכות הסביבה וקיימות

עופרה מלכא
רכזת איכות סביבה

שירלי בשן אונר
רכזת חינוך סביבתי

שאדד אלהוזייל
ניידת שירות

סלים אלעסד
ניידת שירות

מוקד השירות הוטרינרי

מוקד השירות הוטרינרי
מענה טלפוני 24/7